Augmenteu la productivitat i la seguretat de la síntesi d’API amb un procés d’un sol pas

La indústria ja no sol·licita un producte o servei específic, sinó solucions innovadores que millorin la seva cadena de subministrament, per tal que augmentin la seguretat i optimitzin la rendibilitat.

És interessant considerar propostes com ara el gas ad-hoc en mescles de dissolvents orgànics preparats per a la producció, ja que eviten les preocupacions sobre la manipulació de gasos i ofereixen una eficiència real en els costos.

Més productivitat

Suposem una síntesi i purificació típiques d’un clorhidrat, HCl en AcOEt. Aquest procés consisteix en purificar el producte dissolent-lo en MeOH / AcOEt, afegint carbó actiu, filtració i precipitació del clorhidrat mitjançant HCl bombollant i posterior refredament. Aquest darrer pas ha de tenir en compte les possibles impureses que puguin aparèixer. Depenent dels casos més específics, podríem valorar almenys 15 hores d’equip i 10 hores de persones dedicades per fer aquest procés. Aquest cost de € kg * h. té un gran impacte en el balanç, reduint el procés de diversos passos a un de sol.

A més, alliberant els nostres reactors els podem utilitzar per fabricar reaccions de més valor afegit que no s’associen als riscos de gasos inflamables.

Menys riscos

El tractament de gas inflamable en un lloc fa de la seguretat un punt crític a tenir en compte per evitar accidents que poden tenir conseqüències dramàtiques (vegeu les notícies recents). La manipulació de gasos inflamables implica condicions reguladores severes en termes de formació dels treballadors, emmagatzematge legalitzat i gestió de residus. Aquest darrer punt considera essencial un tractament eficient mitjançant depuradores que eliminin tots els gasos resultants de la dissolució

Les solucions flexibles i específiques a punt per utilitzar-se a la producció són una proposta innovadora, tant per als fabricants d’ ingredients farmacèutics actius com per a fabricants de productes químics fins que s’ocupen de solucions saturades de gas a les seves plantes. Aquestes solucions aporten valor al resultat final tant en termes d’eficiència operativa, sobretot en la millora de la seguretat dels treballadors i del medi ambient.

logo Grit
Raimon Meseguer
GTL Product Manager

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology