Els gasos del futur

GRIT-gases-del-futuro

Els gasos del futur tenen una missió clara, ser gasos que protegeixen el medi ambient. Però poden existir zero gasos contaminants? A GRIT fa anys que treballem en aquesta direcció i és perquè som una empresa amb un sòlid equip d’I+D+I amb el qual innovem constantment en gasos de tota mena i que avui us volem presentar. Tots ells adreçats al sector industrial, però també als més especialitzats.

Gasos refrigerants

Un dels tipus de gasos més contaminants són els gasos refrigerants. Aquests s’utilitzen en aparells d’aire condicionat, congeladors, mitjans de transport, màquines de refrigeració, etc. Per això, a GRIT hem aconseguit que els gasos refrigerants puguin ser els gasos del futur, fluorats i naturals, complint amb tota la normativa vigent per garantir la reducció de les emissions a l’atmosfera.

Són diversos els canvis que es vàren posar en marxa pel que fa a l’ús d’aquests gasos i, per exemple, ja a l’any 2015 es van prohibir els gasos fluorats d’efecte hivernacle. No obstant això, això no vol dir que no puguin formar part dels gasos del futur, perquè combinant innovació i treball, a GRIT hem aconseguit minimitzar l’impacte ambiental d’aquest tipus de gas i optimitzar els processos de les indústries que els utilitzen.

Propel·lents per aerosol

Un altre dels gasos del futur són els aerosols, o més aviat propel·lents per aerosols. Els gasos liquats són la base per poder-los utilitzar sense risc per a la pròpia salut o per al medi ambient. Els nostres propel·lents per aerosol són respectuosos amb el medi ambient.

Agents d’expansió per escumes

L’aïllament tèrmic és ideal per al medi ambient. Permet un major aprofitament dels recursos i converteix les llars en cases passives.

Els agents d’expansió i additius del futur també han de ser respectuosos amb el medi ambient i complir la normativa en la fabricació d’escumes aïllants de poliuretà, poliestirè extruït o expandit.

Productes químics

Un altre dels gasos del futur són els productes químics destinats a les indústries farmacèutica, alimentària i química. Per a dur a terme determinades investigacions, moltes vegades cal recórrer a productes químics que permetin obtenir resultats adequats. És per això que a GRIT hem desenvolupat una sèrie de productes químics respectuosos i segurs per als mateixos treballadors.

Gas To liquid (GTL)

Finalment, l’últim dels desenvolupaments sobre els quals sempre estem innovant i millorant a GRIT és el GTL, una solució que es tradueix en menys riscos per a qui treballa fent productes farmacèutics o de química fina, per exemple. Això, a més, té un impacte positiu en el medi ambient, ja que és amigable amb ell. Tot això ens importa a GRIT i treballem per millorar-ho.

Hem anticipat els gasos del futur i és que ja molts es queden enrere. Els aerosols o gasos que provoquen un efecte hivernacle ja no compleixen la normativa i és que aquesta ha començat a ser més estricta. Salvar el Planeta és important i encara que ara no ho veiem, és fonamental prendre mesures perquè el medi ambient no es faci malbé de tal manera que sigui impossible recuperar-lo.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology