Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXPANDIT:

Isopentà

Descripció
Isopentà / Metil Butà C5H12.

Ús
Propel·lent per a aerosols.
Agent d’expansió indústria poliestirè i poliuretà.

Característiques
Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • Isopentà Cisterna
  • Isopentà Bombona
  • Isopentà Ampolla
  • Isopentà Bidó

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.