escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè expandit isopentàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè expandit isopentà

Escumes d'aïllament tèrmic

escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè expandit isopentàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè expandit isopentà

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXPANDIT:

Isopentà

Descripció
Isopentà / Metil Butà C5H12.

Ús
Propel·lent per a aerosols.
Agent d’expansió indústria poliestirè i poliuretà.

Característiques
Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • Isopentà Cisterna
  • Isopentà Bombona
  • Isopentà Ampolla
  • Isopentà Bidó

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.