Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXPANDIT:

n-pentà

Descripció
n-pentà C5H12.

Ús
Propel·lent per a aerosols.
Agent d’expansió indústria poliestirè i poliuretà.

Característiques
Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • n-pentà Cisterna
  • n-pentà Bombona
  • n-pentà Ampolla
  • n-pentà Bidó

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.