Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXTRUÏT:

Dimetilèter

Descripció
Dimetil èter CH3OCH3.

Ús
Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques
Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • DME Cisterna
  • DME Bombona
  • DME Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.