escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè extruït Isobutàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè extruït Isobutà

Escumes d'aïllament tèrmic

escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè extruït Isobutàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliesturè extruït Isobutà

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXTRUÏT:

Isobutà

Descripció
Isobutà / Metil Propà.

Ús
Propel·lent per a aerosols.
Agent d’expansió indústria poliestirè.

Característiques
Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • Isobutà Cisterna
  • Isobutà Bombona
  • Isobutà Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.