Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXTRUÏT:

R-152A / DME

Descripció
1,1 Difluoretà CH3CHF2 Dimetil èter CH3OCH3.

Ús
Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques
Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • R-152a / DME Cisterna
  • R-152a / DME Bombona
  • R-152a / DME Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.