Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIESTIRÈ EXTRUÏT:

R-152a

Descripció
1,1 Difluoretà CH3CHF2.

Ús
Gas refrigerant. Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques
Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • R-152a Cisterna
  • R-152a Bombona
  • R-152a Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.