escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentà-Isopentàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentà-Isopentà

Escumes d'aïllament tèrmic

escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentà-Isopentàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentà-Isopentà

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIURETÀ:

Ciclopentà-Isopentà

Descripció
Barreja de ciclopentà C5H10 i isopentà C5H12.

Ús
Agent d’expansió.

Característiques
Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • Ciclopentà-Isopentà Cisterna
  • Ciclopentà-Isopentà Bombona
  • Ciclopentà-Isopentà Ampolla
  • Ciclopentà-Isopentà Bidó

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.