escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentà

Escumes d'aïllament tèrmic

escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentàescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà Ciclopentà

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIURETÀ:

Ciclopentà

Descripció
Ciclopentà C5H10.

Ús
Dissolvent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques
Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • Ciclopentà Cisterna
  • Ciclopentà Bombona
  • Ciclopentà Ampolla
  • Ciclopentà Bidó

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.