escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà HFO-1233zdescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà HFO-1233zd

Escumes d'aïllament tèrmic

escumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà HFO-1233zdescumes d'aïllament tèrmic agents d'expansió poliuretà HFO-1233zd

Escumes d'aïllament tèrmic

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉ POLIURETÀ:

HFO-1233zd

Descripció

Ús

Característiques

Condicions d’ús

Packaging

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.

© GRIT, Gases Research Innovation & Technology S.L.U.   |   Politica de privacitat