Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

Una àmplia gamma de solucions

A GRIT disposem d’una àmplia varietat d’agents d’expansió i additius adaptats per a cada necessitat.

POLIURETÀ:

Descripció

Polièter – Poliol bromat.

Ús

Agent ignifugant per a indústria poliuretà.

Característiques

Líquid d’alta viscositat, no volàtil, higroscòpic, de color marró fosc.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • IXOL B-251 Bidó

AGENTS D’EXPANSIÓ

POLIESTIRÈ EXPANDIT:

Descripció

Isopentà / Metil Butà C5H12.

Ús

Propel·lent per a aerosols. 
Agent d’expansió indústria poliestirè i poliuretà.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Isopentà Cisterna
 • Isopentà Bombona
 • Isopentà Ampolla
 • Isopentà Bidó 

Descripció

n-pentà C5H12.

Ús

Propel·lent per a aerosols. 
Agent d’expansió indústria poliestirè i poliuretà.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • n-pentà Cisterna
 • n-pentà Bombona
 • n-pentà Ampolla
 • n-pentà Bidó   

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:

Descripció

Mescles a mida d’agents d’expansió per a necessitats especials.

Ús

Agent d’expansió.

Característiques

Mescles de gasos i / o líquids de diferents característiques.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Gritene Cisterna
 • Gritene Bombona
 • Gritene Ampolla   

Descripció

Isobutà / Metil Propà.

Ús

Propel·lent per a aerosols. 
Agent d’expansió indústria poliestirè.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Isobutà Cisterna
 • Isobutà Bombona
 • Isobutà Ampolla  

Descripció

1,1 Difluoretà CH3CHF2.

Ús

Gas refrigerant. Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-152a Cisterna
 • R-152a Bombona
 • R-152a Ampolla  

Descripció

1,1 Difluoretà CH3CHF2 Dimetil èter CH3OCH3.

Ús

Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-152a / DME Cisterna
 • R-152a / DME Bombona
 • R-152a / DME Ampolla    

Descripció

Dimetil èter CH3OCH3.

Ús

Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • DME Cisterna
 • DME Bombona
 • DME Ampolla   

POLIURETÀ:

Descripció

Ciclopentà C5H10.

Ús

Dissolvent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Ciclopentà Cisterna
 • Ciclopentà Bombona
 • Ciclopentà Ampolla
 • Ciclopentà Bidó

Descripció

Barreja de ciclopentà C5H10 i isopentà C5H12.

Ús

Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Ciclopentà-Isopentà Cisterna
 • Ciclopentà-Isopentà Bombona
 • Ciclopentà-Isopentà Ampolla
 • Ciclopentà-Isopentà Bidó     

Descripció

Mescles a mida d’agents d’expansió per a necessitats especials.

Ús

Agent d’expansió.

Característiques

Barreges de gasos i / o líquids inflamables, no tòxics, més pesats que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Gritene Cisterna
 • Gritene Bombona
 • Gritene Ampolla   

Descripció

Isopentà / metil butà C5H12.

Ús

Dissolvent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Isopentà Cisterna
 • Isopentà Bombona
 • Isopentà Ampolla
 • Isopentà Bidó  

Descripció

n-Pentà C5H12.

Ús

Dissolvent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • n-pentà Cisterna
 • n-pentà Bombona
 • n-pentà Ampolla
 • n-pentà Bidó     

Descripció

Barreja de n-Pentà C5H12 i Ciclopentà C5H10.

Ús

Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • n-Pentà-Ciclopentà Cisterna
 • n-Pentà-Ciclopentà Bombona
 • n-Pentà-Ciclopentà Ampolla
 • n-Pentà-Ciclopentà Bidó

Descripció

Barreja de n-Pentà C5H12i Isopentà C5H10.

Ús

Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • n-Pentà-Isopentà Cisterna
 • n-Pentà-Isopentà Bombona
 • n-Pentà-Isopentà Ampolla
 • n-Pentà-Isopentà Bidó     

Descripció

1,1 Difluoretà CH3CHF2.

Ús

Agent d’expansió.

Característiques

Líquid incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-152a Cisterna
 • R-152a Bombona
 • R-152a Ampolla  

Descripció

Barreja de Pentafluorobutà C4H5F5 87% i Heptafluoropropà CF3CHFCF3 13%.

Ús

Dissolvent per a aerosols. Agent d’expansió.

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, no combustible.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-365mfc / R-227ea Bombona
 • R-365mfc / R-227ea Ampolla
 • R-365mfc / R-227ea Bidó