Escumes d'aïllament tèrmic

Escumes d'aïllament tèrmic

Una àmplia gamma de solucions

A GRIT disposem d’una àmplia varietat d’agents d’expansió i additius adaptats per a cada necessitat.

   ADDITIUS

ADDITIUS

◉  POLIURETÀ:

   AGENTS D’EXPANSIÓ

AGENTS D’EXPANSIÓ

◉  POLIESTIRÈ EXPANDIT:

◉  POLIESTIRÈ EXTRUÏT:

◉  POLIURETÀ: