especialitats quimiques químic Clorur de Metilespecialitats quimiques químic Clorur de Metil

Especialitats químiques

especialitats quimiques químic Clorur de Metilespecialitats quimiques químic Clorur de Metil

Especialitats químiques

QUÍMIC

Clorur de Metil

Descripció
Clorur de metil CH3Cl (Clorometà).

Ús
Reactiu químic (metilació).

Característiques
Gas liquat, inflamable.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • Clorur de metil Bombona
  • Clorur de metil Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.