Especialitats químiques

Especialitats químiques

QUÍMIC

THT – Scentinel T

Descripció
THT – Scentinel T (Tiolà o Tetrahidrotiofè).

Ús
Odorant per a combustibles (gas natural).

Característiques
Líquid, incolor, inflamable, amb olor característica.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • THT – Scentinel T Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres productes, descàrrega els següents documents o contacta amb nosaltres.