Especialitats químiques

Especialitats químiques

Sectors farmacèutic, químic, alimentari

Desenvolupem productes concrets que satisfan les necessitats de les empreses en sectors com el farmacèutic, el químic i l’alimentari.

FARMACEUTICOMÈDIC

Descripció

Fabricació de dissolucions de gasos tòxic / corrosius en dissolvents no aquosos (IPA; MeOH ; IPAC …).

Ús

Fabricació de principis actius farmacèutics (API) i altres intermedis en química fina.

Mescles GTL

 • Dissolucions HCl
 • Dissolucions NH3
 • Dissolucions de MMA / DMA
 • Desenvolupament de dissolucions a mida de les especificacions de l’usuari.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Bidons de 205 litres
 • IBC 1.000 litres   

Descripció

Protòxid de nitrogen liquat LN2O.

Ús

Alimentari (propel·lent per a nates…) i medicinal (odontologia…).


Característiques

Gas liquat refrigerat, no inflamable, no tòxic.

 

Condicions d’ús

 • MSDS

 

Packaging

 • Camions Cisterna
 • ISO contenidors     

Descripció

Clorur de metil CH3Cl (Clorometà).

Ús

Reactiu químic (metilació).

Característiques

Gas liquat, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Clorur de metil Bombona
 • Clorur de metil Ampolla

Descripció

Etilè C2H4.

Ús

Reactiu químic. Catalitzador de maduració vegetal.

Característiques

Gas comprimit / liquat, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Etilè Ampolla
 • Etilè Bundle

Descripció

Propilè C3H6.

Ús

Reactiu químic. Refrigerant. Usos tèrmics.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Propilè Bombona
 • Propilè Ampolla 

Descripció

THT – Scentinel T (Tiolà o Tetrahidrotiofè).

Ús

Odorant per a combustibles (gas natural).

Característiques

Líquid, incolor, inflamable, amb olor característica.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • THT – Scentinel T Ampolla

Descripció

Etilè.

Ús

Reactiu químic. Catalitzador de maduració vegetal.

Característiques

Gas comprimit / liquat, incolor, no tòxic, inflamable.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • Etilè Ampolla
 • Etilè Bundle 

Descripció

Protòxid de nitrogen liquat LN2O.

 

Ús

Alimentari (propel·lent per a nates…) i medicinal (odontologia…).

 

Característiques

Gas liquat refrigerat, no inflamable, no tòxic.

 

Condicions d’ús

 • MSDS

 

Packaging

 • Camions Cisterna
 • ISO Contenidors