Refrigeració

Refrigeració

Refrigerants fluorats, naturals i dissolvents

Disposem de refrigerants fluorats, naturals, dissolvents de neteja, etc. Tota una gamma de productes per cobrir les vostres necessitats reals.

Fabricants exclusius de la gamma de refrigerants RS de Refrigerants Solutions Ltd.

Gasos refrigerants 1

REFRIGERANTS FLUORATS

GASOS LIQUATS:

Descripció

1,1,1,2 tetrafluoroetà CF3CH2F.

 

Ús

Gas refrigerant, propel·lent per a aerosols no inflamables i agent d’expansió.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • R-134a Cisterna
 • R-134a Cilindre
 • R-134a Ampolla   

Descripció

Difluorometà CH2F2.

 

Ús

Gas refrigerant.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, lleugerament inflamable, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • R-32 Cisterna
 • R-32 Cilindre
 • R-32 Ampolla  

Descripció

1,1 Difluoretà CH3CHF2.

 

Ús

Agent d’expansió.

 

Característiques

Líquid incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • R-152a Cisterna
 • R-152a Bombona
 • R-152a Ampolla     

Descripció

Barreja de R-32, R-125.

 

Ús

Gas refrigerant

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • R-410A Cisterna
 • R-410A Cilindre
 • R-410A Ampolla     

Descripció

Barreja de R-32, R-125, R-134a.

 

Ús

Gas refrigerant.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • R-407C Cisterna
 • R-407C Cilindre
 • R-407C Ampolla   

Descripció

Barreja de R-125, R-134a, R-600a, R-600 i R-601.

Ús

Gas refrigerant, substitut directe de l’R-22.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-424A Cisterna
 • R-424A Cilindre
 • R-424A Ampolla  

Descripció

Barreja de R-134a, R-125, R-600 i R-601.

Ús

Gas refrigerant, substitut directe de l’R-12.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-426A Cisterna
 • R-426A Cilindre
 • R-426A Ampolla

Descripció

Barreja de R-125, R-143, R-134a i R-600a.

Ús

Gas refrigerant, substitut directe de l’R-22.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-434A Cisterna
 • R-434A Cilindre
 • R-434A Ampolla  

Descripció

Barreja de R-152a, R-227ea, R-134a, R-125, R-32.

Ús

Gas refrigerant de baix GWP substitut de l’R-404A i de l’R-507A.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-442A Cisterna
 • R-442A Bombona
 • R-442A Ampolla    

Descripció

Barreja de R-600, R-601, R-227ea, R-134a, R-125, R-32.

Ús

Gas refrigerant de baix GWP substitut directe de l’R-22, de l’R-434A i de l’R-424A.

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

 • MSDS

Packaging

 • R-453A Cisterna
 • R-453A Bombona
 • R-453A Ampolla     

REFRIGERANTS NATURALS

Descripció

Isobutà / Metil Propà R-600a CH (CH3) 2CH3.

 

Ús

Gas refrigerant. Propel·lent per a aerosols. Agent d’expansió.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • Isobutà cisterna
 • Isobutà bombona
 • Isobutà ampolla

Descripció

n-Butà R-600 CH3CH2CH2CH3.

 

Ús

Gas refrigerant. Agent d’expansió.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • n-Butà bombona
 • n-Butà ampolla

Descripció

Propà R-290 CH3CH2CH3.

 

Ús

Gas refrigerant. Propel·lent per a aerosols.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • Propà bombona
 • Propà ampolla

Descripció

Propilè R-1270 C3H6.

 

Ús

Reactiu químic. Refrigerant. Usos tèrmics.

 

Característiques

Gas liquat, incolor, no tòxic, inflamable, més pesat que l’aire.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • Propilè bombona
 • Propilè ampolla   

DISSOLVENTS DE NETEJA

Descripció

Barreja de dissolvents no afectat pel reglament 517/2014 (F-Gas). Exempt de Taxa dels HFC.

 

Ús

Dissolvent per a neteja de circuits frigorífics.

 

Característiques

Líquid de baix punt d’ebullició, incolor, no tòxic, no combustible.

 

Condicions d’ús

 • MSDS
 

Packaging

 • Gritene EG ampolla
 • Gritene EG bidó