GRIT promou l’ús del gas etilè com a substitut del carbur de calci per a la maduració de la fruita

L’etilè (CH2 = CH2) és un hidrocarbur insaturat (alquè) que actua de manera natural com una hormona vegetal.

El gas d’etilè és el principal agent de maduració produït naturalment dins de les fruites i és el que inicia el procés de maduració. A més, també promou l’obertura de les flors de les plantes, el despreniment de les fulles i, en espècies aquàtiques i semiaquàtiques, afavoreix el ràpid allargament de les tiges o de les fulles.

Una concentració molt petita d’etilè a l’aire és suficient per a promoure el procés de maduració. No obstant això, la cadena de distribució de la fruita implica en molts casos que la maduració sigui induïda de manera artificial mitjançant l’aplicació de diversos agents.

Els principals agents de maduració artificial de la fruita que es comercialitzen en el mercat mundial avui dia són l’etilè, l’etefon i el carbur de calci (CaC2).

L’ús de CaC2 per a la maduració de fruites, és comuna encara a molts països per la seva alta disponibilitat i preus molt baixos. El carbur de calci reacciona amb la humitat i produeix gas d’acetilè, que imita l’acció de l’etilè i s’utilitza com a agent de maduració artificial.

No obstant això, l’acetilè no és tan efectiu com l’etilè (cal usar-ne molta més quantitat per a obtenir la mateixa eficàcia). A més, durant aquest procés s’alliberen petites concentracions d’arsènic, fòsfor i plom que són altament tòxics per a l’ésser humà. Diversos estudis que s’han realitzat durant els darrers anys, acrediten la perillositat dels minerals alliberats en la reacció del carbur de calci amb la humitat per a produir acetilè. Aquests metalls poden afectar els diferents òrgans del cos i causar diversos problemes de salut com a mals de cap, marejos, alteracions de l’estat d’ànim, somnolència, confusió mental, pèrdua de memòria, edema cerebral, convulsions i hipòxia prolongada.

El consum de fruites madurades amb carbur de calci pot causar greus problemes de salut. Per tant, el seu ús és il·legal en la majoria dels països. Dins de la unitat de negoci d’especialitats químiques, GRIT promou la introducció en aquestes regions del gas etilè com a agent eficaç de maduració de la fruita i gens perjudicial per a la salut humana.

GRIT, a la seva planta d’Avinyó a Espanya, disposa d’un tanc criogènic de més de 50 m³ per a emmagatzemar etilè, i que li permet envasar aquest gas en diversos formats depenent de les necessitats del client. Normalment aquest gas es barreja amb nitrogen (N2) per a després poder-se aplicar a les cambres de maduració de fruita. Amb la finalitat de promoure el desús de carbur de calci per a la maduració artificial de les fruites a països que encara és habitual, GRIT ja està en contacte amb les principals associacions de productors i importadors de fruita per a promoure el canvi i així millorar la salut dels consumidors.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology