GRITENE N-PENTÀ: substitut del n-pentà per a panell sandvitx de Poliuretà (PU) amb baix impacte SEVESO

Els Panells Sandvitx, formats per un panell aïllant de poliuretà adherits per tots dos costats a un revestiment de xapa, són una solució ideal per a tota mena de tancaments, cobertes, construcció de porxos i rafals. S’empra en la construcció d’edificis tant per a façanes o sostres com per a cambres frigorífiques, tant per a aïllant tèrmic com acústic.

Des de fa anys la indústria del poliuretà empra el n-pentà com a agent d’expansió per a la fabricació de panell sandvitx. El n-pentà és un hidrocarbur classificat pel reglament CLP com a líquid inflamable de categoria 1, per la qual cosa en les instal·lacions amb un emmagatzematge superior a 10Tn és aplicable l’RD 840/2015, pel qual s’aproven mesures de control sobre els riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses derivat de la directiva SEVESO.

GRIT ha desenvolupat el GRITENE n-pentà amb l’objectiu de mantenir les propietats n-pentà com a agent d’expansió però amb una classificació per reglament CLP de líquid inflamable de categoria 2, que permet emmagatzematges superiors sense estar afectat per la normativa SEVESO.

En la situació global mundial d’escassetat de matèries primeres, disponibilitat de transport, retards i altres afectacions, des de GRIT considerem que un estoc de seguretat permet als nostres clients poder desenvolupar la seva activitat amb total normalitat, mantenint els seus compromisos i la seva qualitat.

Per a més informació no dubti a consultar la nostra pàgina web www.gasesgrit.com o contactar-nos a www.gasesgrit.com/ca/contacte .

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology