Innovació Ambiental: El Progrés dels Propel·lents en la Indústria Farmacèutica

Innovacion-Ambiental-El-Progreso-de-los-Propelentes-en-la-Industria-Farmaceutica

En les darreres dècades, els esprais han revolucionat la nostra vida quotidiana, proporcionant una major comoditat en una àmplia gamma de productes, des de desodorants fins a insecticides, passant per laques per al cabell i pintures en esprai. Rere aquesta comoditat hi ha un component essencial però sovint passat per alt: els propel·lents.

Els propel·lents són els gasos que impulsen el contingut d’un aerosol des del recipient cap a l’exterior. Aquests gasos poden ser de diferents tipus, des d’hidrocarburs fins a gasos halogenats, i es seleccionen en funció de l’aplicació desitjada i de consideracions mediambientals i de seguretat. Per exemple, els propel·lents d’aerosols utilitzats en la indústria de la bellesa i la cura personal solen ser hidrocarburs com el butà o el propà, o dimetil èter, mentre que els productes tècnics poden requerir propel·lents més especialitzats.

A més d’aquestes aplicacions més aviat quotidianes, els propel·lents també exerceixen un paper fonamental en l’àmbit farmacèutic. Concretament, són imprescindibles en l’administració de medicaments inhalats, com els inhaladors de dosi mesurada utilitzats en el tractament de l’asma i altres malalties respiratòries. Aquests propel·lents, denominats com a “grau farma“, han de complir amb estàndards estrictes de puresa i seguretat, ja que entren en contacte directe amb el cos humà.

En els últims anys, el camp dels propel·lents d’aerosol ha experimentat una ràpida evolució en resposta a la necessitat de trobar alternatives més segures i sostenibles. La preocupació per l’esgotament de l’ozó i el canvi climàtic ha impulsat la recerca de nous materials que compleixin amb els requisits de la indústria farmacèutica sense comprometre el medi ambient.

En aquest context, l’R152a ha sorgit com una opció prometedora. Aquest hidrofluorocarbur, que està en procés d’aprovació per part de la FDA, té el potencial de convertir-se en un propel·lent de referència per als medicaments inhalats. La seva capacitat per complir amb els estrictes criteris de puresa i seguretat el fa ideal per al seu ús en productes farmacèutics, oferint una alternativa sostenible, segura i eficaç als propel·lents tradicionals.

Una altra alternativa destacable en desenvolupament és l’HFO-1234ze, comercialitzat per Honeywell sota el nom de Solstice® Air. Aquest compost, caracteritzat pel seu baix Potencial d’Escalfament Global (GWP, per les seves sigles en anglès), es perfila com un altre potencial referent per a la indústria farmacèutica en la recerca de propel·lents més respectuosos amb el medi ambient.

En conclusió, la necessitat d’evolució dels propel·lents d’aerosol està impulsant la innovació en la indústria farmacèutica, incentivant una millora de la sostenibilitat dels medicaments inhalats sense comprometre la seva eficàcia i seguretat. Amb el R152a i l’HFO-1234ze a l’horitzó, el futur de l’administració de medicaments inhalats es presenta prometedor i sostenible.

__________________

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology