La indústria de l’aerosol i les noves mesures sostenibles

La industria del aerosol y sus nuevas medidas sostenibles

El sector dels aerosols al nostre país treballa sense parar per minimitzar al màxim el seu impacte al medi ambient. Quins són els obstacles i els reptes d’aquesta indústria que genera tants llocs de treball a Espanya? Aquestes són totes les claus:

L’obstacle fonamental és el gran desconeixement del consumidor

L’obstacle més gran a què s’enfronta la indústria dels aerosols per aportar veritablement a la protecció del medi ambient està realment en mans del gran consumidor. I és que les xifres parlen per si soles: diversos estudis realitzats recentment en aquest país coincideixen que prop del 30% dels consumidors desconeix a quin contenidor cal dipositar aquesta classe d’envàs tan popular.

Si llegiu això i també formeu part d’aquest percentatge, ja podeu passar a l’altra banda: els aerosols usats s’han de llençar al contenidor groc. No cal res més, simplement cal llençar-los a aquest contenidor perquè es processi correctament en la recollida selectiva de les escombraries domèstiques.

Per tant, es pot dir que només es tracta d’un problema de comunicació i informació al ciutadà. Encara que realment aquesta situació de desinformació és responsabilitat directa de les diferents administracions públiques, diverses associacions del sector de l’aerosol com ara AEDA, l’associació a nivell nacional d’aerosols al nostre país i d’altres d’àmbit autonòmic ja estan treballant conjuntament amb el govern de la nació per a la creació i desenvolupament de potents campanyes de conscienciació sobre el reciclatge.

Els reptes més importants del sector dels aerosols a Espanya

El futur del sector, que sempre posa el focus en les necessitats i peticions del client, passa per fer de l’aerosol un producte molt més sostenible. A la pràctica això es tradueix en diferents objectius que ja estan en marxa. Alguns són aquests: – Cap a l’ecodisseny. Des d’Espanya i també la Unió Europea s’està començant a mirar l’economia circular com a model socioeconòmic, per la qual cosa el sector sostenible de l’aerosol ha de continuar investigant per fer evolucionar l’envàs i que es converteixi en un ecoproducte òptim perquè el cicle flueixi des de l’inici: recuperació i reutilització així com consum responsable.

Reducció de l’impacte en el medi ambient. L’empremta de carboni i l’aigua utilitzada en la seva producció són dos elements que cal tenir molt en compte en dissenyar el cicle de vida de qualsevol envàs actualment. El sector de l’aerosol no es pensa quedar enrere, i per això moltes companyies ja estan modificant els seus models de producció perquè emetin menys gasos hivernacle.

La guia de la sostenibilitat de la Federació Europea d’Aerosols

Com encara passa en tot el que té a veure amb la protecció del nostre planeta i l’escalfament global, algunes d’aquestes premisses ja són de compliment obligat, però la majoria no deixen de ser recomanacions, per la qual cosa finalment dependrà de cada empresa productora d’aerosols si implementar processos sostenibles o no. En qualsevol cas, sobre el paper ja hi ha hagut un avenç en la matèria gràcies a l’acció de la FEA, la Federació Europea d’Aerosols, ja que recentment acaba de publicar una guia específica perquè la indústria sàpiga identificar els elements d’interès que cal prendre en consideració per fer una bona anàlisi del cicle de vida d’un LCA, és a dir, un producte d’aerosol.

Si ens centrem en la xarxa d’empreses de producció i distribució d’aerosols, cal destacar GRIT per estar entre el grup de companyies més sostenibles del sector. El seu departament d’I+D+i i els seus controlats processos industrials en són una prova. Si la teva marca també es basa en principis de sostenibilitat i economia circular, aquesta empresa serà el teu millor partner.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology