La nostra línia de dissolucions GTL (Gas to Liquid)

La nostra línia de dissolucions GTL (gas-to-Liquid) neix de la necessitat dels nostres clients d’optimitzar els seus processos de síntesi química i de la seva confiança en GRIT com a partner en gasos i mescles, sempre garantint els màxims estàndards de qualitat i seguretat.

Posant al client en el centre des de l’inici, a GRIT hem desenvolupat solucions adaptades per a cada circumstància, segons els reptes i objectius del moment. GRIT ha decidit apostar per donar solucions basades en la seva experiència en la manipulació de tot tipus de gasos.

Els nostres clients volen solucions més àmplies per a les seves necessitats de gasos d’aplicació industrial; innovacions i processos que els ajudin a ser més productius, amb major flexibilitat en la seva “supply chain” i reduint els riscos associats a la manipulació de gasos inflamables, tòxics i/o perillosos. A més, ajudant als nostres clients a reduir els seus residus com a producte de les mescles de gasos, satisfem les expectatives i estàndards de sostenibilitat que els nostres clients i la societat en el seu conjunt requereixen.

Creem mescles de gasos en solvents per a una àmplia gamma d’activitats productives. El nostre primer pas és sempre comprendre les necessitats i limitacions específiques del sector dels nostres clients i el que desitgen aconseguir. Col·laborem en diferents sectors, per exemple aplicant solucions en el sector farmacèutic per a la fabricació de principis actius, o en el sector de la química fina per a processos de síntesi.

logo Grit
Raimon Meseguer
GTL Product Manager

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology