La Nova Revolució en el Tractament de la Diabetis i l’Obesitat: els Agonistes de GLP-1

Tratamiento Diabetes y obesidad - Los Angonistas GLP-1

Introducció
La diabetis i l’obesitat suposen problemes importants de salut pública a nivell mundial, que afectes a milions de persones i imposen càrregues significatives als sistemes de salut. Les dades epidemiològiques indiquen un augment continu en la prevalença d’aquestes malalties, fet que ha motivat grans esforços d’investigació per tal de descobrir tractaments més efectius. Un dels avenços més prometedors dels darrers anys ha estat el descobriment i desenvolupament d’agonistes del receptor de GLP-1 (GLP-1R), com l’Ozempic, el Wegovy o el Mounjaro. Aquests medicaments han demostrat una eficàcia destacable en el control tant de la diabetis com de l’obesitat, i s’han convertit en els blockbusters de la industria farmacèutica d’aquest 2024.

Estructura i ruta de síntesi
Aquests agonistes del GLP-1R son pèptids, i se sintetitzen fent servir un mètode conegut com a síntesi en fase sòlida. Aquesta tècnica permet l’acoblament precís de la cadena peptídica, assegurant la puresa del producte final. El procés implica l’ancoratge del primer aminoàcid a una resina sòlida, seguit per la incorporació seqüencial d’aminoàcids protegits. Els grups protectors en qüestió, com el Fmoc o el Boc, són eliminats posteriorment amb solucions àcides o bàsiques, per tal de permetre la unió del següent aminoàcid.

Funcions fisiològiques i mecanisme d’acció
El receptor de GLP-1 té un paper crucial en el metabolisme de la glucosa i la regulació de l’apetit. Quan és activat pel seu lligand natural, el glucagon-like peptide-1 (GLP-1), o per agonistes sintètics, el GLP-1R estimula la secreció d’insulina de manera dependent de glucosa, i disminueix l’apoptosi de les cèl·lules β pancreàtiques. Aquests efectes ajuden a disminuir els nivells de glucosa en sang de manera efectiva. Addicionalment, l’activació d’aquest receptor redueix la secreció de glucagó, fet que contribueix a una major disminució de la glucosa en sang.

D’altra banda, l’activació del GLP-1R també redueix la velocitat del buidat gàstric, fet que promou la sacietat, i regula l’apetit a través del sistema nerviós central, convertint-lo en una diana eficaç per al tractament de l’obesitat.

Al recrear els efectes del GLP-1, aquests agonistes milloren la capacitat de l’organisme de controlar els nivells de glucosa en sang i de reduir la ingesta de menjar, dos dels factors més rellevants en la diabetis i l’obesitat.

Resultats
La introducció dels agonistes de GLP-1 ha suposat una revolució per als pacients amb diabetis i obesitat. Els assaigs clínics han demostrat millores consistents i significatives en el control glucèmic i la pèrdua de pes en pacients tractats amb aquests medicaments. Les empreses líder en aquest camp, Novo Nordisk i Lilly, han reportat un èxit extraordinari amb les seves teràpies d’agonistes de GLP-1. La demanda per aquests medicaments ha estat tan elevada que ambdues empreses han anunciat plans d’inversió multi-milionaris per ampliar la capacitat de producció i cobrir les necessitats dels pacients.

Conclusió
En conclusió, el desenvolupament d’agonistes de GLP-1 representa un avenç significatiu en el tractament de la diabetis i l’obesitat. El seu particular mecanisme d’acció, combinat amb els excel·lents resultats clínics, han posicionat aquests medicaments com els blockbusters farmacèutics de 2024. A mesura que la investigació continua, es preveu l’aparició de teràpies encara més innovadores, que ofereixin esperança a milions de persones que lluiten contra aquestes i altres condicions cròniques.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology