Política de Privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, i amb la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI), GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU us informa del tractament de les dades personals segons la present Política de Privacitat .

Responsable del tractament de les vostres dades personals

• Identitat del responsable: GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU
• Denominació comercial: GRIT
• NIF / CIF: B-61599502
• Adreça fàbrica: Polígon Industrial El Punsic, parcel·la 8.3, 08279 Avinyó
• Telèfon fàbrica Avinyó: 93.838.75.56
• Adreça oficines a Barcelona: c / Consell de Cent, 419, pral.
• Telèfon oficines Barcelona: 93.272.14.00
• Correu electrònic: lopd@grit.es
• Activitat: Fabricació i distribució de gasos industrials tècnics
• Informació registral: Registre Mercantil de Barcelona, full B-195.779, inscripció 4a, foli 104, volum 31609.

 

Confidencialitat i seguretat de les dades

GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant-ne la confidencialitat, i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats recollides en la Política de Privacitat, així com a donar compliment a la seva obligació de conservar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, que la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la no violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU a processar les dades de l’usuari client se sotmeti a l’obligació de confidencialitat.

Quan es presenti algun incident de seguretat, GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU ho haurà de notificar al Client i usuari sense retards indeguts i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat quan en tingui coneixement, tal com la conegui o quan el Client li ho demani raonablement.

 

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet, exonerant GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU de qualsevol responsabilitat al respecte, fins i tot quan ens faciliti dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ d’aquests.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament per part de GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

 

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU per atendre les vostres consultes. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com ara la vostra adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altres informacions.

És possible que se us trameti publicitat per via electrònica sobre noves prestacions de serveis i productes lligats al vostre interès com a client o potencial client, així com informacions i recomanacions d’interès legítim, si així ho vau autoritzar en el moment de la recollida de les vostres dades, mitjançant consentiment exprés o bé si sou o heu estat clients de GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU, en base a l’interès legítim.

Formularis de contacte:

La finalitat d’aquest tractament serà respondre a les vostres consultes, atendre les vostres peticions o solucionar qüestions plantejades. En aquest cas les vostres dades personals es conservaran el temps necessari per atendre les consultes i en tot cas fins que no manifesteu el vostre desig de suprimir-les o durant el temps que sigui imprescindible per complir amb les obligacions legals vigents.

Formularis d’enviament de CV :

La finalitat d’aquest tractament serà la participació en processos de selecció que GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU tingui oberts o obri en un futur. Conservarem les vostres dades durant un màxim de dos anys tret que ens manifesteu el contrari, i en tot cas, durant el temps imprescindible per al compliment de les obligacions legals.

Enviaments comercials

Si marqueu la casella corresponent, podrem utilitzar les vostres dades amb la finalitat de mantenir-vos informats de les nostres novetats, activitats i altra informació que pugui resultar del vostre interès i relacionada amb l’activitat de la companyia. Conservarem les vostres dades mentre no ens manifesteu la vostra oposició i en tot cas un màxim de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès.

Hi ha d’altres finalitats per a les quals tractem les vostres dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
• Per donar suport als serveis que ofereix aquest web i millorar-los.
• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web com es detalla en la política de galetes.

 

Tipologia de dades personals que seran tractades

S’entén per dada personal tota dada que identifica o fa identificable una persona física. Les dades a tractar per GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU en el marc de la relació amb l’interessat i condicionades a les finalitats consentides, s’inclouen en les següents categories:

• Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, NIF, telèfon, adreça postal o correu electrònic.

• Dades estrictament necessàries per a la prestació del servei que s’ha contractat amb GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU: nom i cognoms, NIF, telèfon, correu electrònic, facturació, serveis, dades bancàries.

No es tracten categories de dades d’especial protecció.

 

Comunicació i destinació de les dades

GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU no ven ni cedeix a tercers, ni ho farà en el futur, dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari sense el consentiment previ de l’interessat. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, per a les quals es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant-los sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració, sempre amb els estàndards més estrictes de seguretat i confidencialitat.

 

Base jurídica que legitima el tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima els tractaments és el consentiment o bé l’interès legítim per informació sobre productes i / o serveis similars de GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU si és o ha estat client anteriorment.

En altres casos, la base jurídica serà el contracte mercantil.

 

Període de conservació de les vostres dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació de serveis contractats, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat i dintre de les obligacions imposades per altres normatives de referència. Així doncs, en virtut de la normativa fiscal vostres dades es conservaran durant 5 anys.

 

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a:

• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals
• Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades
• Sol·licitar la limitació del seu tractament
• Oposar-se al tractament
• Sol·licitar la portabilitat de les dades
• Revocar el consentiment

L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça grit@grit.es, adjuntant document acreditatiu de la seva identitat (imatge escanejada del DNI o passaport) i el dret que es vol exercir. Podrà presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 

Propietat intel·lectual i industrial

GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU o bé de seus llicenciants.

 

Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els art. 8 i 32.1 paràgraf segon de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de què és titular GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Canvis en la política de privacitat

GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU no realitza pràctiques de spam, i per això no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis inserits al web l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre comunicacions comercials de serveis i productes oferts per GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada i que hagi autoritzat prèviament.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GASES, RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, SLU es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Versió: novembre de 2019