L’augment preocupant de les importacions il·legals d’HFC

Una de les principals mesures preses per la Unió Europea per combatre l’efecte hivernacle a causa de l’emissió descontrolada de gasos a l’atmosfera, va ser concretada en el Reglament (UE) N. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell del 16 d’abril de 2014 referent als gasos fluorats d’efecte hivernacle, on s’establí una reducció ambiciosa en l’emissió d’hidrofluorocarburs (HFC).

El seu marc legal establiria la reducció progressiva en la producció i importacions de gasos HFC, proposant quantitats anuals com a límits, amb l’objectiu de reduir fins a un 79 per cent en el 2030 la seva demanda en tots els sectors.

Tot i que aquesta mesura té un objectiu clar i que sembla indispensable per al medi ambient, la veritat és s’ha observat una creixent activitat de les importacions il·legals a Europa que dificulten l’assoliment dels objectius marcats en un termini per a reduir les emissions d’aquests gasos a l’atmosfera.

Aquest HFC importat de manera il·legal sembla que prové de la Xina, on existeixen els principals productors d’aquest gas i que arriben a la Comunitat Europea sense els pertinents controls duaners, i sense poder realizar els controls de les quotes establertes.

L’HFC és un dels components bàsics de la refrigeració que s’utilitza també per a la climatització. Encara que no afecti l’ozó, sí que contribueix de manera agressiva a l’efecte d’hivernacle, al escalfament global i al canvi climàtic.
Existeixen diverses vies per les quals s’estan realitzant importacions il·legals d’HFC a Europa, des de Rússia cap a Polònia o Ucraïna, o des de Turquia cap a Bulgària, Grècia, Croàcia i Itàlia. Acostumen a saltar-se els controls de les duanes amagant els contenidors d’aquest producte en vehicles com turismes o camions. També resulta sorprenent com es pot adquirir de manera relativament fàcil a través d’Internet, a través de plataformes en línia com a Ebay o Facebook.

La importació il·legal d’HFC posa en perill la lluita contra el canvi climàtic

Sembla que les sancions imposades per aquesta importació il·legal no són prou persuasives per evitar que el problema creixi. Això fa que sigui molt difícil disminuir progressivament l’ús de l’HFC, ja que no existeixen mesures efectives pel seu control. Durant el 2018 es van consumir 117 milions de tones d’HFC quan el límit legal es va marcar a la quota dels 108 milions.

L’impost sobre els gasos fluorats ha estat un altre intent més per persuadir sobre el seu ús. Però la importació il·lícita de l’HFC eludeix tant les tasques de les duanes com la recaptació d’impostos, la qual cosa redueix significativament les quantitats a ingressar a les arques dels estats membres europeus, necessàries per buscar una alternativa a aquest gas, ja que pot ser fins ara 24.000 vegades més perjudicial que el CO2.

Les empreses que s’han esforçat per buscar alternatives a l’ús dels HFC veuen inútil el temps i els diners invertits, ja que els resultats en benefici del medi ambient no són els esperats. A més, el consum d’HFC il·legal fa que es promoguin activitats poc segures pel seu trànsit i afecti a la imatge de la indústria del sector frigorífic i de la climatització.

Es necessiten mesures més contundents per fer complir amb la normativa sobre la reducció del consum d’HFC, que es basa a fer controls més estrictes a les duanes i en posar unes sancions més dures pels qui participen d’aquesta importació il·legal. Així Europa podrà seguir essent el cap visible a l’hora de prendre mesures ambientals exemplars com aquesta.

GRIT és una empresa compromesa amb el medi ambient que es dedica a l’emmagatzematge, distribució i desenvolupament de gasos licuats per a aplicacions industrials. Sempre seguirem investigant i innovant per aconseguir les solucions més adequades per als nostres clients amb productes substitutius a l’HFC.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology