PROPEL·LENTS ESPECIALS: Com el propel·lent pot ajudar a la fabricació d‘aerosols d’alt valor afegit

A Espanya el propel·lent estàndard des de fa diversos anys és el GLP (propà – butà) amb una pressió de 3.2 ± 0.2bar a 20°C, i el dimetilèter per a les aplicacions més tècniques. Però existeix també altres opcions que permeten diferenciar el producte i donar-li un valor afegit.

A continuació mostrem un llistat amb diferents opcions i basat en experiències i desenvolupaments que GRIT ha finalitzat satisfactòriament en els darrers temps:

  • Isopentà o mescla d’isopentà/isobutà: Aquests propel·lents s’emprenen per a la fabricació de gels d’afaitar.
  • Mescles de GLP amb pressions diferents del 3.2bar: És possible augmentar o disminuir la pressió de l’aerosol per a millorar la seva aplicació.
  • R-152a (1,1-difluoroetà) per als aerosols d’escuma de poliuretà o productes cosmètics per als EUA, on el GLP és considerat VOC (compostos orgànics volàtils).
  • Mescles de dimetilèter amb GLP per a aplicacions tècniques.
  • Mescles de HFO’s (hidrofluorolefines) per a aplicacions no inflamables.
  • Propel·lents en aplicacions de refredament d’ús tòpic.
  • Propel·lents amb dissolvents incorporats per a congelació.

Tots aquests propel·lents poden ser dissenyats i subministrats per GRIT en diferents formats, des de cisternes fins a ampolles o bombones. Per a més informació no dubteu a consultar la nostra pàgina web www.gasesgrit.com o a contactar amb nosaltres a www.gasesgrit.com/ca/contacte .

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology