Slide thumbnail

Refrigeració

Slide thumbnail

Refrigeració

REFRIGERANTS FLUORATS

◉ GASOS LIQUATS:

R-134a

Descripció
1,1,1,2 tetrafluoroetà CF3CH2F.

Ús
Gas refrigerant, propel·lent per a aerosols no inflamables i agent d’expansió.

Característiques
Gas liquat, incolor, no tòxic, no combustible, més pesat que l’aire.

Condicions d’ús

  • MSDS

Packaging

  • R-134a Cisterna
  • R-134a Cilindre
  • R-134a Ampolla

Si vols més informació sobre els nostres gasos refrigerants, descàrrega la nostra fitxa o contacta amb nosaltres.