Refrigerants fluorats o naturals, ¿en què es diferencien?

Refrigerantes-fluorados-vs-naturales

És molt probable que hagis sentit parlar dels gasos refrigerants abans, fins i tot sense saber-ho. Un dels més coneguts és el que s’usa als aires condicionats, els quals deixen de refredar si el gas es perd. No obstant això, aquest també es troba present en molts altres aparells, com ara neveres. D’altra banda, la seva aplicació varia en molts aspectes depenent de si es tracta de refrigerants fluorats o refrigerants naturals.

Encara que els refrigerants fluorats i refrigerants naturals són diferents en molts aspectes, aquests comparteixen algunes similituds. En general, els gasos refrigerants són els que gràcies al canvi d’estat produeixen fred o calor en funció de com es facin servir.  Si treballes amb aquest tipus de substàncies en el teu dia a dia, saber les seves diferències és important per a la correcta aplicació. T’ho expliquem.

Refrigerants fluorats i refrigerants naturals una mateixa base de funcionament
El principi de funcionament d’ambdós tipus de refrigerants és el mateix, és el canvi d’estat del refrigerant que quan s’evapora genera fred, que pot ser emprat per conservar aliments, com a les neveres, o refredar aire com els sistemes de climatització. Per contra, quan es condensa el gas es genera calor que pot ser aprofitada per escalfar aire, com a les bombes de calor, o aigua com als equips d’aerotèrmia.

Tipus de gasos refrigerants i el seu funcionament
Les principals diferències entre els refrigerants fluorats i els coneguts com a naturals es basen en tres conceptes diferents:

  • Origen de la seva obtenció a nivell industrial.
  • Impacte ambiental com a potencial d’escalfament atmosfèric (PEA/GWP) en cas que el gas fugi a l’atmosfera.
  • Perillositat en el seu maneig podent ser inerts, inflamables o tòxics.

Gasos refrigerants fluorats
Els refrigerants fluorats són gasos a sintetitzats químicament i solen tenir un impacte a l’efecte hivernacle alt. D’altra banda, solen ser productes molt segurs en el seu maneig en no ser tòxics ni inflamables o presentar un grau d’inflamabilitat menor.

En aquest grup de refrigerants, podràs trobar el R134a, R404A o R410A i R32 emprats amb cotxes, vitrines de supermercats o aires acondicionats.

Hi ha una quarta generació dins d’aquests refrigerants que són els coneguts com a HFO, que tenen un impacte ambiental molt més baix, tenint un PCA inferior a 150 d’acord amb el reglament europeu F-GAS, però solen ser productes lleugerament inflamables. Per aquest motiu hi ha barreges amb altres fluorats, per obtenir productes no inflamables però que per contra tenen un PCA més alt però inferior als fluorats tradicionals.

Refrigerants naturals
Els refrigerants naturals són una alternativa als fluorats més tradicionals i a la quarta generació de fluorats, es caracteritzen per tenir un impacte ambiental molt inferior als fluorats amb un PCA proper a 1. Per contra, tenen aspectes a tenir en compte a nivell de seguretat en el maneig com la inflamabilitat o la toxicitat. Els tipus de refrigerants naturals disponibles són els següents:

  • Hidrocarburs: Aquests refrigerants són molt eficients i poden cobrir moltes aplicacions, però són extremadament inflamables, per la qual cosa s’utilitzen en equips petits com a neveres, congeladors o equips d’aire condicionat portàtils.
  • Amoníac: Aquest el refrigerant per excel·lència usat en entorns industrials a causa del seu bon rendiment, però també per la seva toxicitat, és un gas tòxic i per aquest motiu només se sol emprar en instal·lacions industrials com a fàbriques de gelats, cerveseres, assecadors, etc.
  • Diòxid de carboni: Aquest refrigerant no és inflamable ni tòxic, però en treballar a alta pressió requereix equips més tècnics i cars, malgrat això, podreu trobar equips amb aquest gas en supermercats o magatzems logístics.

Per altra banda, aquests refrigerants en no contenir halògens no estan gravats per l’impost als gasos refrigerants fluorats.

Elecció entre refrigerants fluorats i naturals
A l’apartat anterior heu pogut observar que hi ha grans diferències entre els dos grups, en conseqüència, no hi ha una solució universal per a tots els casos, sinó que a cada aplicació el criteri d’elecció pot variar entre la seguretat a nivell d’inflamabilitat o toxicitat, rendiment energètic o l’impacte ambiental generat en cas de fuga del producte. Segons les necessitats de l’aplicació, cal triar un o altre tipus de refrigerant.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology