Reptes actuals del sector escumes

Retos-actuales-del-sector-espumas

Quan comença un nou any sempre hi ha novetats interessants a les quals convé prestar atenció. Aquest 2023 porta molts reptes per al sector espumós que ens afecten de manera directa. Per aquest motiu, al llarg d’aquest article, volem reflexionar sobre cadascun d’ells, així com parlar de les nostres pròpies motivacions i interessos per afrontar-los de la millor forma possible.

A GRIT sempre parlem dels valors que tenim com a marca i que fan que ens sentim molt orgullosos de tot el que hem aconseguit fins a aquest moment. És cert que els reptes actuals del sector espuma no són fàcils d’afrontar, no obstant, considerem que tenim la matèria primera i les estratègies idònies perquè no ens limitin en cap tipus de sentit. Així que, parlem de tots ells.

Trobar nous usos per a les espumes

El primer dels reptes del sector espumes, potser el que més pes té, és el de trobar nous usos per a aquests materials. A l’igual que el plàstic té una segona vida pel fet de poder reciclar-se i emprar-se com a un nou recurs, doncs això és el que es pretén aconseguir en el sector espumes. No obstant, és viable? En un principi la resposta sembla negativa, però anem a analitzar-la.

La veritat és que el reciclatge industrial d’espumes ja existeix, és a dir, no és res de nou. Però, sí que és cert que al llarg d’aquest 2023 es prestarà molta més atenció a les accions que porten a terme empreses com la nostra orientades a aquests nous usos que poden tenir les espumes. De quina manera? Doncs recuperant el material que aniria directament a la brossa per emprar-lo d’altres maneres diverses.

A vegades, les espumes podrien orientar-se a altres sectors que les reutilitzarien sense cap tipus d’inconvenient. Però, encara que aquest és un dels reptes actuals del sector espumes, encara no hi ha res clar sobre els passos que s’haurien de donar per aconseguir alguna cosa en aquest aspecte. No obstant, a GRIT estem pendents de qualsevol novetat a aquest respecte per aplicar-la, ja que el medi ambient ens preocupa.

Gestió adequada dels residus

Un altre dels grans reptes actuals del sector espumes és aconseguir una gestió adequada dels residus. I és que les espumes solen acumular-se incrementant la brossa i fent que sigui difícil desfer-se’n. Això genera una problemàtica per al medi ambient de la qual en som conscients i, per això, tenim tota la nostra atenció posada en aquests reptes del sector espumes. Perquè poden canviar moltes coses.

Les opcions que s’estan barallant per gestionar millor els residus són, per una banda, el reciclatge. Ja ho vam esmentar perquè és un dels reptes actuals del sector escumes al qual se li està brindant molta atenció. No és per menys. Aconseguir això seria un pas crucial. Però, què passa amb la gestió dels residus?

L’aplicació de les escumes per a altres usos industrials o estudiar una possibilitat perquè aquest material sigui més biodegradable, és a dir, que es pugui descompondre de manera ràpida i eficaç sense repercutir en el medi ambient, és crucial. Però, de nou estem davant d’un repte del sector escumes que haurà de veure’s com s’afronta al llarg d’aquest 2023. Per ara, els objectius semblen estar prou clars.

Apostar per escumes respectuoses amb el medi ambient

Encara que haurem de mantenir-nos a l’espera de tot el que vagi sorgint a favor de realitzar aquests canvis que vetllen pel benestar del planeta, a GRIT portem ja temps assumint reptes del sector escumes. Per exemple, apostem per les que són respectuoses amb el medi ambient, com és el cas d’aquelles destinades a l’aïllament tèrmic fetes amb poliestirè expandit.

Sabem que el sector escumes és complicat per introduir millores que siguin més amigables amb el medi ambient. A GRIT triem la sostenibilitat, i amb el nostre bagatge professional hem descobert que no hi ha res impossible. El fet de comptar amb escumes que fan el mínim mal al voltant és una clara mostra d’això. Per tant, estem preparats per assumir els reptes actuals i futurs del sector escumes.

_
■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology