Resposta de la UE i mesures decisives sobre els PFAS.

Respuesta de la UE y medidas decisivas sobre las PFAS

Les substàncies per- i polifluoroalquils (PFAS), una família de compostos sintètics coneguts per la seva resistència a l’aigua i al greix, han format part integrant de diverses indústries. Tot i això, la preocupació pel seu possible impacte en la salut i el medi ambient ha impulsat la Unió Europea (UE) a aplicar una normativa exhaustiva i a estudiar possibles prohibicions dels PFAS. En aquest article analitzarem l’enfocament pragmàtic de la UE respecte a la normativa sobre PFAS i les raons subjacents d’aquesta creixent atenció.

Descodificació dels PFAS

Els PFAS són substàncies químiques sintètiques molt utilitzades per les seves propietats de resistència a l’aigua i als greixos. Predominen en productes quotidians com els utensilis de cuina antiadherents, els teixits impermeables, els envasos alimentaris i les escumes antiincendis. Entre els compostos PFAS més destacats hi ha l’àcid perfluorooctànic (PFOA) i el sulfonat de perfluorooctà (PFOS), coneguts per la seva presència duradora al medi ambient, cosa que els ha valgut el sobrenom de “substàncies químiques per sempre”.

Motius de preocupació

La resposta proactiva de la UE als PFAS té l’origen en la preocupació pràctica per les seves repercussions en la salut i el medi ambient:

  • Conseqüències per a la salut: La investigació científica ha relacionat l’exposició als PFAS amb diversos problemes de salut, com ara càncer, problemes de desenvolupament, danys hepàtics, alteracions hormonals i debilitament de la funció immunitària. Els grups vulnerables, com ara les dones embarassades i els nens, estan especialment exposats.
  • Conseqüències mediambientals: Els PFAS són coneguts per la seva resistència a descompondre’s, cosa que provoca la seva acumulació a terra, aigua i ecosistemes. Aquesta acumulació suposa una amenaça persistent per al medi ambient, especialment pel que fa a la contaminació de les fonts d’aigua potable i la vida aquàtica.

Normativa de la UE sobre PFAS

La Unió Europea ha adoptat un enfocament estructurat per abordar els problemes que plantegen els PFAS:

  • Restriccions sobre el PFOA: El 2020, la UE va etiquetar el PFOA com a “substància extremadament preocupant” en virtut del Reglament REACH. Aquesta designació va aplanar el camí per a l’eliminació gradual del PFOA a diverses aplicacions, inclosos els tèxtils i els materials en contacte amb aliments.
  • Estratègia sobre substàncies químiques per a la sostenibilitat: La UE va introduir la seva Estratègia sobre Substàncies Químiques per a la Sostenibilitat el 2020, l’objectiu de la qual és limitar l’ús de PFAS en aplicacions no essencials. Aquesta estratègia subratlla el compromís de la UE amb la protecció del medi ambient.
  • Fer front a la contaminació per PFAS: La UE treballa activament en estratègies per fer front a la contaminació per PFAS al medi ambient, inclòs el seguiment, l’avaluació i el suport als Estats membres en la gestió de la contaminació per PFAS.
  • Investigació i recollida de dades: La UE inverteix en investigació i recollida de dades per comprendre millor el problema dels PFAS i fonamentar futures decisions normatives.

El camí cap a la reglamentació a la UE

Les mesures reguladores de la UE contra els PFAS es basen en proves científiques, la preocupació pública i el compromís de salvaguardar la salut pública i el medi ambient. A mesura que augmenti la conscienciació sobre els riscos associats als PFAS, és probable que la UE apliqui noves restriccions i estudiï la possibilitat de prohibir-los.

En conclusió, el plantejament de la Unió Europea per regular els PFAS reflecteix la dedicació a la protecció de la salut pública i el medi ambient. A mesura que la UE segueixi navegant per aquest panorama normatiu complex, s’esperen mesures addicionals i possibles prohibicions dels PFAS. Es per aquest motiu que nous substituts amb característiques semblants i amb menys conseqüències mediambientals i per la salut ja s’estan començant a desenvolupar. A GRIT som pioners en la substitució de PFAS per altres productes més respectuosos amb el medi ambient.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology