Resum de les fires 2022 a GRIT

Resumen de las ferias 2022 en GRIT

Les fires empresarials són un pilar fonamental en l’estratègia comercial i de màrqueting per a les unitats de negoci de GRIT: Aerosols, Especialitats, Escumes i Refrigerants. Aquestes fires sectorials són una oportunitat única per trobar en un mateix espai (físic i en línia) clients i potencials per a cadascun dels sectors on dirigim les nostres solucions. Entre altres avantatges les fires ofereixen:

 • Concentració d’empreses i, per tant, oportunitats. Les fires són un esdeveniment únic on contactar amb diversos compradors i proveïdors, en un període curt de temps i en un sol lloc.
 • Tendències del sector. Permet conèixer des de l’estat actual del sector, passant per solucions noves fins a perspectives de futur. Les fires també són una excel·lent ocasió per actualitzar presents i futurs desenvolupaments.
 • Entendre la competència. Tenir la competència de prop esdevé un bon exercici per valorar no sols la nostra pròpia empresa, sinó també avaluar la nostra competitivitat i valor diferencial de mercat.
 • Els visitants són clients potencials. Com que és un esdeveniment voluntari, els visitants van disposats a conèixer nous productes ia interessar-se per les nostres propostes.
 • Consolidar imatge de marca. Disposar d’estand fomenta el posicionament dels nostres productes i la imatge de marca.
 • Networking com a filosofia de l’esdeveniment. Les fires estan dissenyades per aconseguir contactes personals i comercials. Són àmbits ideals per relacionar-se amb proveïdors, distribuïdors, especialistes del sector, clients.

GRIT aquest any ha tingut estand a les següents fires per ordre cronològic:

 • FEA Exhibition 2022 (Lisboa, 21-22 setembre): és la fira referent al sector Aerosol. Un esdeveniment únic per trobar-nos amb clients i proveïdors per presentar diversos dels nostres productes com ara:
 1. Dimetil Èter
 2. HFO 1234ze
 3. Barreja d’Isobutà/isopentà
 4. R-134a per a export i grau farmacèutic
 5. R-152a
 6. Mescles fetes a mida per al client

També es va comentar amb els nostres partners la situació actual de GLP, principal producte en aerosol.

 • Chillventa 2022 (Nuremberg, 11-13 octubre): és una fira fonamental en el sector Refrigerants. Primera vegada que GRIT ha disposat de stand en aquesta fira i on va parlar de nous desenvolupaments com el RS20 i productes diferencials com el RS70 i RS53.
 • CPHI 2022 (Frankfurt, 1-3 novembre): punt de trobada únic per a tots els players del sector farmacèutic. Segon any que GRIT va tenir stand allà i on vam presentar a clients i potencials les nostres dissolucions de gasos en dissolvents orgànics per a la síntesi química d’APIs.

■ Autor: Raimon Meseguer

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology