Saps per què GRIT barreja HCl en Dissolvents Orgànics i per a què s’utilitza?

GRIT-mezcla-HCl-en-Disolventes-Orgánicos

El clorur d’hidrogen (HCl) és un dissolvent versàtil per a una sèrie de reaccions químiques, incloses les reaccions de substitució nucleofílica i catalitzades per àcid. Quan el gas HCl es dissol en dissolvents orgànics, anomenats per GRIT productes “Gas-to-Liquid” (GTL), pot desencadenar una plètora d’avantatges en la síntesi i el processament químics.

Un dels beneficis més notables de l’ús de GTL és l’augment de la velocitat de reacció que es produeix en augmentar el contacte entre els reactius i el gas. En el cas del HCl, aquest major contacte pot accelerar els temps de reacció i augmentar els rendiments, accelerant potencialment la síntesi de Principis Actius i intermedis.

A més, la GTL pot augmentar la selectivitat controlant la quantitat i la ubicació de les molècules de gas disponibles per a la reacció. Aquest aspecte pot optimitzar l’eficiència de la reacció, minimitzant la formació de subproductes no desitjats i reduint així els residus.

La seguretat és una altra avantatge de l’ús de GTL. Els gasos comprimits poden suposar un risc significatiu d’incendi o explosió, que sovint requereixen equips i instal·lacions d’emmagatzematge especialitzats, mentre que l’ús de GTL pot mitigar aquests riscos, el que fa que aquest enfocament sigui més adequat per a aplicacions industrials. A més, els productes GRIT GTL ofereixen importants avantatges d’escalabilitat, ja que permeten mantenir unes condicions de reacció constants a gran escala. Els dissolvents poden circular fàcilment pels recipients de reacció, a diferència dels gasos.

El HCl és un catalitzador versàtil que pot utilitzar-se en una àmplia gamma de reaccions orgàniques i inorgàniques, inclosa la hidròlisi d’esters o amides, entre d’altres. Aquesta és la raó per la qual GRIT ofereix una àmplia gamma de Gasos dissolts en Dissolvents Orgànics especialment dissenyats per a la Indústria Farmacèutica i de Química Fina.

_

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology