Servei integral en gasos

Servicio-almacenamiento-gases-grit

Servei integral en gasos

Servicio-almacenamiento-gases-grit
Servicio-almacenamiento-gases-grit
Servicio-almacenamiento-gases-grit

Envasament, emmagatzematge i gestió

Digueu-nos quin producte vol, per quan i on ho vol.

ENVASSAMENT I EMMAGATZEMATGE

Gestió de l’emmagatzematge i l’envasament.

GESTIÓ DE RESIDUS FLUORATS

Anàlisi, regeneració o destrucció de residus fluorats.

Envasament i emmagatzematge

Servicio-almacenamiento-gases-grit

Envasament i emmagatzematge

Gasos

Les nostres instal·lacions estan preparades per a l’envasament de gasos liquats, tant en cisternes i contenidors com en envasos del tipus d’ampolles i bombones.

Líquids

A la nostra planta tenim capacitat per a l’envasament de líquids, sia en cisternes i contenidors, sia en envasos de tipus IBC i bidons.

Lloguer de tancs i magatzem

Gràcies a les característiques de la nostra planta podem oferir-vos la possibilitat del servei d’emmagatzematge de gasos i líquids a les nostres instal·lacions, tant a granel com envasats.

Gestió de residus

Servicio-almacenamiento-gases-gri

Gestió de residus

Gestió de residus per a gasos i dissolvents fluorats

La nostra planta és gestora de residus i dissolvents fluorats amb una capacitat de gestió de més de 300 t / any.

El nostre número de gestor de residus de la Generalitat de Catalunya és E-1740.18


Regeneració / Destrucció de residus fluorats

El nostre procés de gestió dels residus consisteix en:

Anàlisi i caracterització dels residus segons el seu potencial.

Regeneració dels residus fins a obtenir refrigerants d’acord amb la norma AHRI 700.

Destrucció dels residus no aprofitables o prohibits.

Certificat de destrucció dels residus no tractats.