GAS-TO-LIQUID
puertas

Solucions de gasos, àcids o bàsics, dissolts en solvents.

Estan fabricades a mida en funció de les necessitats del client i són lliurades en contenidors de diferents dimensions i volum per ser utilitzades des d’R + D fins a Producció.

Les principals aplicacions d’aquestes solucions estan en el sector farmacèutic, per a la fabricació de principis actius farmacèutics (API ‘s) i en el sector de química fina, per a processos de síntesi.

   PRINCIPALS AVANTATGES

PRINCIPALS AVANTATGES

   Menys riscos

  • Evitem manipular gasos, sobretot gasos perillosos
  • Evitem l’emmagatzematge especialitzat MIE-APQ-05
  • Evitem la formació especialitzada en la manipulació de gasos
  • Evitem els residus generats a partir de barrejar gasos
 • Evitem manipular gasos, sobretot gasos perillosos
 • Evitem l’emmagatzematge especialitzat MIE-APQ-05
 • Evitem la formació especialitzada en la manipulació de gasos
 • Evitem els residus generats a partir de barrejar gasos

   Més productivitat

  • Evitem les àrees dedicades a l’emmagatzematge de gasos
  • Els reactors poden ser usats per reaccions de més valor afegit
  • Evitem el cost de manteniment
 • Evitem les àrees dedicades a l’emmagatzematge de gasos
 • Els reactors poden ser usats per reaccions de més valor afegit
 • Evitem el cost de manteniment

   Major flexibilitat

  • Servei “Just-in-Time”
  • El GTL es pot subministrar en totes les etapes del desenvolupament de l’API, des d’R + D fins a la fabricació
  • Dissolucions a mida tant en components com a concentració
 • Servei “Just-in-Time”
 • El GTL es pot subministrar en totes les etapes del desenvolupament de l’API, des d’R + D fins a la fabricació
 • Dissolucions a mida tant en components com a concentració

   Tipus de dissolucions

◉  ÀCIDES

◉  BÀSIQUES