Tipus d’escumes per aïllament tèrmic

gases_grit_espumas_aislamiento_termico

Les escumes per aïllament tèrmic porten molt de temps al mercat i el seu ús a les llars i empreses és força estès. A banda de col·laborar per mantenir una temperatura estable dins de l’habitatge, sense importar la temperatura de l’exterior; és un element molt eficaç a l’hora d’aplicar l’aïllament acústic. Els usos són força versàtils i flexibles, per la qual cosa no és estrany que es facin servir en molts tipus de construccions.

D’altra banda, cal destacar que hi ha diversos tipus d’escumes per a aïllament tèrmic i acústic. La seva categorització pot dependre de la seva composició o de les feines generals que se li dóna. Si estàs pensant a incloure aquesta solució a la teva empresa, és important saber quina es pot adaptar millor a les teves necessitats.

Els tres grans tipus d’escumes per aïllament tèrmic

Actualment, depenent de l’ocupació, es poden destacar tres tipus d’escumes per aïllament tèrmic. Es tracta de l’escuma per aïllament de poliuretà, més dues categories de poliestirè, l’expandit i l’extruït. Tot seguit, ens encarreguem de descriure les composicions de cada i en quines situacions resulten més eficaces.

L’escuma per aïllament tèrmic de poliuretà

Aquest tipus d’escumes per aïllament tèrmic sorgeixen a partir de la reacció química del poliol i l’isocianat. Es tracta d’una escuma que s’aplica mitjançant esprai en aquelles superfícies on volem crear l’efecte d’aïllament. És degut a aquesta forma d’aplicació i funció que de vegades també se’l sol anomenar poliuretà projectat. Tot i això, cal tenir en compte que, depenent del tipus d’escuma, de la superfície i l’equipament disponible; el mètode d’aplicació pot variar.

L’ús d’aquest tipus d’escumes per aïllament tèrmic és força variat; podent servir per cobrir teulades, murs, terres, en la impermeabilització d’esquerdes, per retardar l’acció del foc i per a la reparació de cobertes. Es considera com un dels més eficients disponibles i la seva ocupació està estesa tant a Europa com a altres parts del món. Alguns dels avantatges que ofereix és que és versàtil, resistent a l’aire i ajuda a reduir la humitat.

El poliuretà també es pot emprar en forma de panell que pot integrar-se a les construccions o servir directament com a element constructiu, com a façanes o teulades o les pròpies cambres frigorífiques. També es pot utilitzar amb formes específiques per a la seva utilització en conductes de ventilació o refrigeració.

Escuma per aïllament tèrmic de poliestirè expandit

Aquest és un dels tipus d’escumes per aïllament tèrmic que segurament ja has observat amb anterioritat a la teva vida quotidiana. És un material semblant al plàstic, però amb una textura esponjosa. És força lleuger i econòmic, per la qual cosa el pots trobar disponible per a diverses funcions. No obstant això, la seva ocupació principal es troba a les construccions com una solució per a l’aïllament tèrmic.

Tot i ser un element fràgil, el cert és que compta amb molts avantatges. Algunes de les principals és la facilitat de col·locació. Gràcies al pes reduït, s’estalvia molt de temps i esforç a l’hora d’instal·lar-lo. A més, es pot fabricar en mida molt més gran que un altre tipus d’aïllants, ajuda a esmorteir qualsevol impacte, d’alta durabilitat ja que no es floreix ni es podreix amb el pas del temps.

Poliestirè extruït

Per finalitzar amb els tipus d’escumes per aïllament tèrmic més coneguts, tenim el poliestirè extruït. Té molta similitud amb el poliestirè expandit, amb la principal diferència que aquest ofereix millor aïllament tèrmic i és més resistent. Aquest és un dels més populars en l’ús de parets, pisos, sostres i construccions.

Aquest tipus d’escumes per aïllament tèrmic comparteixen molts avantatges amb els de poliestirè expandit. Algunes de les més destacades són la seva alta resistència a les gelades i la compressió, gràcies a la seva alta densitat i resistència a la humitat. A més, és dels aïllants tèrmics i acústics més poderosos en aquesta llista. Finalment, és un material no biològic, per això no es descompon ni es deteriora amb facilitat.

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology