Refrigerants per a aplicacions de molt baixa temperatura

Durant la pandèmia del #COVID19, les empreses farmacèutiques han estat explotant els seus recursos en la recerca d’una vacuna. Les darreres informacions al respecte mostren resultats força optimistes per a una vacuna en desenvolupament.

Juntament amb l’anunci de la vacuna va sorgir un punt crític respecte a la cadena de fred necessària pel transport i emmagatzematge d’aquesta. El principal problema és que la vacuna, desenvolupada amb la nova tecnología mRNA per a activar el sistema immunitari contra el virus, necessita ser emmagatzemada a temperatures de -70°C o inferiors.

Com a especialistes en refrigerants, GRIT ha analitzat en profunditat aquest cas revisant refrigerants que puguin ser aptes per a aquestes exigents condicions. Els requeriments per la dificultat d’emmagatzematge d’Ultra refrigerat han estat analitzats pel departament tècnic de GRIT, desenvolupant un catàleg de productes que puguin complir amb els exigents nivells de fred.

Els productes proposats en aquest catàleg són:

• R-23: Trifluorometà. El sistema de recuperació desenvolupat per GRIT ens permet oferir aquest producte al mercat reduint l’impacte ambiental, a la vegada que fomenta l’economia circular. A més, es tracta d’un refrigerant no inflamable.
• R-1150: Etilè. GRIT disposa d’un tanc criogènic que permet un ompliment i lliurament en diversitat d’envasos amb una alta rapidesa. R-1150 és un refrigerant de baix GWP.
• R-170: Età. Refrigerant tipus hidrocarbur A3 amb baix GWP.

Seguint sempre els paràmetres de màxima qualitat tots els refrigerants oferts per GRIT compleixen els estàndards AHRI700.

> VEURE EL CATÀLEG DE PRODUCTES D’ULTRA REFRIGERACIÓ

www.gasesgrit.com
Telèfon: (+34) 932 721 400

■ Equip de comunicació

logo Grit


GRIT
gases research innovation & technology